Utilities

Links

Materials Conference AULALEARNING José Mª Fernández Seijo - "creditors qualifying comptetition"

 

Summary of the general Budget 2013

 

Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes. Espanya

Dipòsit digital de les Comptes Anuals del 2011

 

Virtual Library of AEAT

Internacional Accounting Standard Board (IASB)
Organisme internacional emissor de normes de comptabilitat de referència a la Unió Europea i en altres molts països.
Pàgina de la Unió Europea sobre l'adopció de les Normes del IASB
Accounting Standard Board (ASB)
Organisme emissor de normes pel Regne Unit i Irlanda.
Financial Accounting Standard Board (FASB).
Organisme emissor de normes pels Estatss Units.
European Financial Advisory Group (EFRAG)
Grup d'experts independents que assessora a la Unió Europea sobre l'adopció de les Normes Internacionals del IASB.
Internacional Federation of Accountants (IFAC)
Emissor de Normes Internacionals d'Auditoria (ISAs) i de Normes Internacionals de Comptabilitat Pública (IPSAs).
Observatori Iberoamericà de Comptabilitat de Gestió

Accountancy Age
Portal d'actualitat comptable per empreses i professionals. En anglès. Regne Unit.
Accounting Web
Portal pel professional comptable. En anglès. Estats Units.

FISCAL
Agència Estatal d'Administració Tributaria
Institut d'Estudis Fiscals


CÀMERES DE COMERÇ
Consell Superior de Càmares de Comerç
CAMERDATA
Càmera de Comerç de Madrid
Càmera de Comerç de Catalunya
Associació de Càmares Europees

SUBVENCIONS I AJUDES A L'EMPRESA
Suport Financer a les Inversions
ECONET
Institut Espanyol de Foment Industrial

ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA
Andalusia:

Junta de Andalucía
Consejería de Cultura
Consejería de Educación y Ciencia
Consejería del Medio Ambiente
Consejería de Turismo y Deportes

Aragó:
Gobierno de Aragón
Instituto Aragonés de Estadística
Instituto Aragonés de Fomento
Instituto Tecnológico de Aragón

Asturies:
Gobierno del Principado de Asturias

Canaries:
Gobierno de Canarias
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Viceconsejería de Cultura y Deportes
Instituto Tecnológico de Canarias

Cantabria:
Gobierno de Cantabria
Servicio de Información Turística
Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria

Castella i Lleó:
Junta de Castilla y León

Castella-La Manxa:
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Catalunya:
Generalitat
Departament d'Ensenyament
Fundació Catalana d'Investigació
Institut Català de Finances

Comunitat de Madrid:
Gobierno de Madrid

Comunitat Valenciana:
Generalitat Valenciana
Càmera Oficial de Comerç, Industria i Navegació de Castelló
Federació Valenciana de Municipis i Províncies
Institut Valencià d'Investigacions Agràries

Extremadura:
Dirección General de Comercio e Industrias Agrarias
Dirección General de Financiación y Medios Agrarios

Galícia:
Xunta de Galicia

Illes Balears:
Govern Balear

Navarra:
Gobierno de Navarra

País Basc:
Gobierno Vasco
Instituto Vasco de Administración Publica
Cámara de Comercio e Industria de Álava
Parque Tecnológico del País Vasco
Sociedad para Reconversión y Promoción Industrial
Asociación de Municipios Vascos
Bilbao

La Rioja:
Gobierno de la Rioja

Regió de Murcia:
Asamblea Regional de Murcia
Gobierno de Murcia
Consejo Económico y Social de la Región de Murcia

Ciutat Autònoma de Ceuta:
Presidencia

Ciutat Autònoma de Melilla:
Presidencia

ECONOMIC AND FINANCIAL INSTITUTIONS
Banc d'Espanya
Comissió Nacional del Mercat de Valors
Banc Central Europeu
Banc Mundial
Fons Monetari Internacional
Borsa de Barcelona
Borsa de Frankfurt
Borsa de Londres
Borsa de Madrid
Borsa de Nova York
Borsa de París
Borsa de Tokyo

BUTLLETINS OFICIALS
Europa:
BOCE: Butlletí Oficial Comunitat Europea
DOCE: Diari Oficial Comunitat Europea
S-DOCE: Suplement al Diari Oficial Comunitat Europea

Spain state:
BOE: Butlletí Oficial de l'Estat
BOCG: Butlletí Oficial de les Corts Generals
BORME: Anuncis BORME (Secció II del Butlletí del Registre Mercantil)
BOMEC: Butlletí Oficial del Ministeri d'Educació i Cultura

Autonòmiques:
BOJA: Butlletí Oficial de la Junta d'Andalusia
BOA: Butlletí Oficial d'Aragó
BOPA: Butlletí Oficial del Principat d'Asturies
BOIB: Butlletí Oficial de les Illes Balears
BOC: Butlletí Oficial de Canaries
BOC: Butlletí Oficial Govern de Cantabria
BOCYL: Butlletí Oficial de Castella y Lleó
DOCM: Diari Oficial Castella-La Manxa
DOGC: Diari Oficial de la Generalitat Catalana
DOGV: Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
DOE: Diari Oficial d'Extremadura
DOG: Diari Oficial de Galícia
BOR: Butlletí Oficial de la Rioja
BOCM: Butlletí Oficial de la Comunitat de Madrid
BON: Butlletí Oficial de Navarra
BOPV: Butlletí Oficial del País Basc
BORM: Butlletí Oficial de la Regió de Murcia
BOCAC: Butlletí Oficial de la Ciutat Autònoma de Ceuta
BOCME: Butlletí Oficial de la Ciutat Autònoma de Melilla

UNIÓ EUROPEA
Tractats de la Unió Europea
Convenció europea
La Unió Europea
Consell de la Unió Europea
Consell de Ministres
Parlament Europeu
Comissió
Tribunal de Jústicia

Economic press
Actualitat Econòmica
Cinc Dies
Expansió
La Gaceta de los Negocios
Notícies PYME
The Wall Street Journal

Colaboradores

Instituciones colaboradoras