Utilitats

BIBLIOTECA VIRTUAL AEAT

Internacional Accounting Standard Board (IASB)
Organisme internacional emissor de normes de comptabilitat de referència a la Unió Europea i en altres molts països.
Pàgina de la Unió Europea sobre l'adopció de les Normes del IASB
Accounting Standard Board (ASB)
Organisme emissor de normes pel Regne Unit i Irlanda.
Financial Accounting Standard Board (FASB)
Organisme emissor de normes pels Estats Units.
European Financial Advisory Group (EFRAG)
Grup d'experts independents que assessora a la Unió Europea sobre l'adopció de les Normes Internacionals del IASB.
Internacional Federation of Accountants (IFAC)
Emissor de Normes Internacionals d'Auditoria (ISAs) i de Normes Internacionals de Comptabilitat Pública (IPSAs).
Observatorio Iberoamericano de Contabilidad de Gestión

ACCOUNTANCY AGE

Accounting Age
Portal d'actualitat comptable per empreses i professionals. En anglès. Regne Unit.
Accounting Web
Portal pel professional comptable. En anglès. Estats Units.

Administració autonòmica

Administració autonòmica

Administració autonòmica

Entitats financeres i econòmiques

Butlletins oficials

Unió europea

Premsa econòmica

COL·LABORADORS