Portada > Oferta Formativa > Màsters > Màster en fiscalitat nacional-internacional

Màster en fiscalitat nacional-internacional

Imprimeix la informació
sobre aquest curs

Consulta promoció per matricules

L'actual edició disposa dels crèdits adaptats a l'espai europeu: ECTS.

Els crèdits ECTS (European Credit Transfer System) són l'estàndard adoptat per totes les universitats del EEES per garantir la convergència dels diferents sistemes europeus d'educació.

Que l’alumne adquireixi els coneixements teòric i pràctics i els procediments tècnics necessaris per exercir en l’àmbit de l’assessoria fiscal.

Totes les decisions que es prenguin en l’entorn empresarial passen per tenir en compte els costos i les planificacions fiscals, sent aquest l’objectiu del programa, dominar els aspectes fiscals en un entorn cada vegada més global i canviant, suposant així un avantatge competitiu per l’alumne.

 

 Distribució del Pla d'Estudis per assignatures :   

 

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

 Impost sobre Societats

 Impost sobre el Valor Afegit

 Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats

 Impost sobre Successions i Donacions

 Impostos Especials.    

 Tributs Locals .     

Fiscalitat Internacional. Tributació de no residents .    

Prevenció Blanqueig de capitals   

Comptabilitat dels impostos

 • 3300 € (consulta forma de pagament ajornada sense interessos)
 • 60 crèdits ECTS
 • 7 mesos
 • Curs a distancia - E-learning
 • Forma de pagament: 300 euros inicials i la resta amb rebuts domiciliats sense interessos.
  Pagament al comptat 2900 €.
 • Curs subvencionat: Consulta la teva bonificació

És obligatori emplenar els camps marcats amb un asterisc (*).

Informació del curs *
Nom i cognoms *
Població *
Mòbil de contacte *
Correu electrònic *
Comentaris *

NOTÍCIES

> Veure totes les notícies
 1. 13/07/2015
  Aquesta Norma Internacional d'Auditoria (NIA) tracta de la responsabilitat que té l'auditor en relació amb els saldos d'obertura en un encàrrec inicial d'auditoria. A més dels imports que figuren en …
  Arxivat a: NIAS

COL·LABORADORS