Portada > Oferta Formativa > Màsters > Màster en Direcció Financera

Màster en Direcció Financera

Imprimeix la informació
sobre aquest curs

Consulta promoció per matricules

L'actual edició disposa dels crèdits adaptats a l'espai europeu: ECTS.

Els crèdits ECTS (European Credit Transfer System) són l'estàndard adoptat per totes les universitats del EEES per garantir la convergència dels diferents sistemes europeus d'educació.

DESCRIPCIÓ BREU

El perfil del director Financer i Controller és un lloc molt especialitzat que requereix d'un conjunt de competències i habilitats que el converteixen en un professional estratègic per a l'organització de les empreses. Pel que es tracta d'un lloc de treball imprescindible en les estructures de les empreses en general.  

REQUISITS

Podrà matricular-se el màster qualsevol persona que tingui una titulació universitària relacionada amb les finances i la comptabilitat. Podran accedir al procés de selecció altres candidats sense titulació universitària requerida en virtut dels seus mèrits acadèmics i professionals, i del lloc de treball que ocupin.  

QUE ENS DIFERENCIA DELS ALTRES CURSOS  

T'ofereix l'oportunitat de convertir-te en un expert en finances empresarials. T'assegurem la teva formació financera i potenciem el desenvolupament de les teves capacitats directives.  Un professorat de perfil prefesional, experts en la matèria, el que aporta un valor afegit diferencial al d'altres màsters similars.  Tenim els millors professors i eines per a l'aprenentatge elearning., Som especialistes!

Som experts en formació eLearning. Comptem amb el know-how de 15 anys innovant en solucions de formació recolzada en noves tecnologies.

El màster en Direcció Financera té com a objectiu general formar professionals socialment responsables capaços de realitzar les principals funcions i tasques que ha de desenvolupar un professional de la gestió financera. Entre aquestes funcions es troben fonamentalment les següents: .

1. Tenir un coneixement de la funció financera d'una empresa i de les principals decisions que ha de prendre un Director Financer.

2. Tenir una visió i coneixement dels mercats financers i del sistema bancari.

3. Conèixer les diferents vies de finançament per a una empresa.

4. Conèixer les variables que poden afectar les finances de l'empresa i les eines disponibles per la seva gestió.

5. Saber valorar una inversió o empresa.

6. Poder establir l'estructura adequada per finançar una inversió o empresa.

7. Elaborar els pressupostos financers i gestionar el risc

8. Planificar i gestionar polítiques financeres per a l'adequada gestió de la tresoreria, les inversions o la planificació fiscal.

9. Conèixer les diferents formes d'analitzar i seleccionar un projecte d'inversió i estimar la seva rendibilitat esperada i riscos associats.

10. Fomentar el treball en equip de les persones que integren el Departament Financer.

11. Dominar la gestió comptable, auditoria financera i la comptabilitat de costos

12. Identificar les inversions més rendibles i adequades per a la teva empresa

13. Desenvolupar un quadre de comandament

14. Aprofitar les noves oportunitats que la tecnologia posa a disposició del director financer

El perfil del director Financer i Controller és un lloc molt especialitzat que requereix d'un conjunt de competències i habilitats que el converteixen en un professional estratègic per a l'organització de les empreses. Pel que es tracta d'un lloc de treball imprescindible en les estructures de les empreses en general. Per aquest motiu aquesta formació pot ser cursada per professionals com:

 • Futurs directors financers, administratius i comptables.
 • Emprenedors o propietaris de PIMES que necessiten comprendre l'entorn financer en el qual es desenvolupen.
 • Comandaments intermedis que precisin d'una titulació per promocionar professionalment.
 • Directors financers que requereixin un reciclatge en els seus coneixements i pràctiques empresarials amb les tècniques més innovadores.
 • Professionals altres àrees de l'empresa com són la comptabilitat i auditoria que pel seu contacte directe amb el departament financer necessiten aprofundir en els seus coneixements financers.

Que l’alumne adquireixi els coneixements teòric i pràctics i els procediments tècnics necessaris per exercir en l’àmbit financer.

 • Diplomats en Ciències Empresarials .
 • Llicenciats en ADE .
 • Llicenciats en Dret .
 • Economistes i assessors fiscals tributaris.
 • Graus en Economia i Empresa

Està dissenyat per a facilitar el seu seguiment mitjançant l'ús de les noves tecnologies en e - learning als alumnes que estan desenvolupant una activitat professional .     

El curs s'organitza segons el calendari en el qual s'estableixen uns terminis per a l'enviament dels exercicis proposats en cada capítol . Seguint la temporalització , s'avaluen els exercicis i s'envien les solucions per part del professor .     

S'assignarà un tutor que respondrà a totes les preguntes o dubtes que puguin sorgir durant el màster mitjançant correu electrònic.     

El material el trobaràs íntegrament al Campus virtual en format PDF , Word i Excel . Per accedir al Campus virtual se li facilitarà un Usuari i Password .    

 El curs consta d'una part teòrica , una part pràctica solucionada i una proposta d'exercici pràctic a resoldre i enviar per avaluar.

 • 3.000 € (consulta forma de pagament ajornada sense interessos)
 • 60 crèdits ECTS
 • 7 mesos
 • Curs a distancia - E-learning
 • Forma de pagament: 300 euros inicials la resta amb rebuts domiciliats sense interessos.
  Pagament al comptat 3000 €.
 • Titol Univesidad Isabel I
 • Curs subvencionat: Consulta la teva bonificació

És obligatori emplenar els camps marcats amb un asterisc (*).

Informació del curs *
Nom i cognoms *
Població *
Mòbil de contacte *
Correu electrònic *
Comentaris *

NOTÍCIES

> Veure totes les notícies
 1. 13/07/2015
  Aquesta Norma Internacional d'Auditoria (NIA) tracta de la responsabilitat que té l'auditor en relació amb els saldos d'obertura en un encàrrec inicial d'auditoria. A més dels imports que figuren en …
  Arxivat a: NIAS

COL·LABORADORS