Portada > Oferta Formativa > Graus > Grau en Dret

Grau en Dret

Imprimeix la informació
sobre aquest curs

L'objectiu principal del títol de Grau en Dret és formar professionals del Dret amb un coneixement jurídic general i bàsic en totes les àrees essencials del Dret, amb capacitat d'anàlisi i síntesi, amb habilitat per a la comunicació oral i escrita, així com amb capacitat per a liderar projectes i resoldre problemes. A aquest objectiu principal es sumen aquells propis del títol de Grau en Dret de la Universitat Isabel I: formar professionals que, a més de les competències generals del títol de Graduat / a en Dret, adquireixin aquelles que els preparin per desenvolupar-se amb destresa en la realitat jurídica i tecnològica del moment, a més de dotar-los de la formació necessària per manejar-se en el mercat laboral europeu i el seu entorn. Els ensenyaments de Grau de Dret a la Universitat Isabel I tenen com a finalitat l'obtenció per part de l'estudiant d'una formació general orientada a la preparació per a l'exercici de les diferents professions jurídiques; a aquestes se suma una formació especialitzada en Dret de les noves tecnologies si l'alumne decideix cursar les cinc assignatures que conformen aquesta menció. Així mateix, els titulats adquiriran coneixements i habilitats pròpies d'una titulació que els permetrà exercir altres professions més d'aquelles relacionades directament amb el Dret.

L'objectiu principal del títol de Grau en Dret és formar professionals del Dret amb un coneixement jurídic general i bàsic en totes les àrees essencials del Dret, amb capacitat d'anàlisi i síntesi, amb habilitat per a la comunicació oral i escrita, així com amb capacitat per liderar projectes i resoldre problemes.

A aquest objectiu principal se sumen aquells propis del títol de Grau en Dret de la Universitat Isabel I: formar professionals que, a més de les competències generals del títol de graduat en Dret, adquireixin aquelles que els preparin per desenvolupar-se amb destresa en la realitat jurídica i tecnològica del moment, a més de dotar-los de la formació necessària per manejar-se en el mercat laboral europeu i el seu entorn.

Els ensenyaments de Grau de Dret a la Universitat Isabel I tenen com a finalitat l'obtenció per part de l'estudiant d'una formació general orientada a la preparació per a l'exercici de les diferents professions jurídiques; a aquestes se suma una formació especialitzada en Dret de les noves tecnologies si l'alumne decideix cursar les cinc assignatures que conformen aquesta menció.

Així mateix, els titulats adquiriran coneixements i habilitats pròpies d'una titulació que els permetrà exercir altres professions més d'aquelles relacionades directament amb el Dret.

És obligatori emplenar els camps marcats amb un asterisc (*).

Informació del curs *
Nom i cognoms *
Població *
Mòbil de contacte *
Correu electrònic *
Comentaris *

NOTÍCIES

> Veure totes les notícies
  1. 13/07/2015
    Aquesta Norma Internacional d'Auditoria (NIA) tracta de la responsabilitat que té l'auditor en relació amb els saldos d'obertura en un encàrrec inicial d'auditoria. A més dels imports que figuren en …
    Arxivat a: NIAS

COL·LABORADORS