Portada > Oferta Formativa > Graus > Grau en ADE

Grau en ADE

Imprimeix la informació
sobre aquest curs
L'objectiu central del títol resideix en la consecució per part de l'alumnat d'una àmplia i excel·lent formació en matèria empresarial, plenament integrada en l'activitat professional i amb un marcat caràcter internacional.

La Universitat Internacional Isabel I de Castella aposta decididament per un programa vinculat al món internacional. Aquest enfocament multicultural i multinacional quedarà reflectit principalment pel claustre de professors titulats, pels professors convidats i, sobretot, per un alumnat procedent de tot el món que sens dubte enriquirà un ambient obert i cosmopolita.

El grau oferirà al seu torn els elements formatius necessaris perquè els graduats puguin crear i gestionar el seu propi negoci, així com aconseguir el creixement empresarial i la creació d'avantatges competitius dins d'una empresa. Aquesta capacitat de gestió s'abordarà des d'un punt de vista totalment pràctic, fent possible l'especialització necessària en aquells camps que precisen d'una formació específica. Es tracta per tant d'un títol enfocat al vessant més professional.

Com ens assenyala el Llibre Blanc, l'objectiu central del títol de grau és formar professionals capaços d'exercir tasques de gestió, assessorament i avaluació en les organitzacions productives. Aquestes tasques es poden desenvolupar en l'àmbit global de l'organització o en qualsevol de les seves àrees funcionals: producció, recursos humans, finançament, comercialització, inversió, administració o comptabilitat.

El graduat ha de conèixer l'articulació del normal desenvolupament de totes aquestes àrees funcionals amb els objectius generals de la unitat productiva, d'aquests amb el context global de l'economia i estar en condicions de contribuir amb la seva activitat al bon funcionament ia la millora de resultats. En concret, ha de saber identificar i anticipar oportunitats, assignar recursos, organitzar la informació, seleccionar i motivar les persones, prendre decisions, assolir objectius proposats i avaluar resultats.


El Grau en Administració i Direcció d'Empreses prepara adequadament als alumnes com a especialistes universitaris en l'organització de l'empresa dins de l'entorn empresarial, abastant tots els àmbits de l'activitat a nivell internacional.

En aquest grau s'estudia la gestió dels recursos, processos i resultats per generar riquesa i valor afegit.

Ja que tot això no ha de néixer, com era tradicional, ni de la intuïció personal ni de l'experiència familiar transmesa generació rere generació, el nostre grau habitua a realitzar aquesta tasca des dels sabers científics, la professionalització de les accions i la investigació aplicada a la Universitat de Coruña. Ho fa a més per mitjà d'una metodologia basada en Estudis de cas, és a dir, la mateixa que fan servir les millors escoles de negocis del món, ja que permet traçar de forma clara i immediata el nexe entre el que s'ha après i la seva aplicació pràctica en el món empresarial.

Els seus estudis es mouen en l'àmbit de les Ciències Socials i inclouen coneixements matemàtics i estadístics.

El seu nivell d'ocupació laboral és del 90% en el seu propi camp i amb un ampli ventall de possibilitats.

Aquesta titulació es troba vinculada amb la Formació Professional Superior.

Com en tots els graus, la Universitat Isabel I ofereix assignatures transversals específiques que distingeixen les nostres titulacions i que es troben al servei de l'alumne. En primer curs, Aplicació de les TIC a la Pràctica Professional, Comunicació Professional en Anglès i Tècniques de Comunicació Professional; en segon curs, Comunicació Científica en anglès, i en quart curs, Valors Socials i Deontologia Professional.

És obligatori emplenar els camps marcats amb un asterisc (*).

Informació del curs *
Nom i cognoms *
Població *
Mòbil de contacte *
Correu electrònic *
Comentaris *

NOTÍCIES

> Veure totes les notícies
  1. 13/07/2015
    Aquesta Norma Internacional d'Auditoria (NIA) tracta de la responsabilitat que té l'auditor en relació amb els saldos d'obertura en un encàrrec inicial d'auditoria. A més dels imports que figuren en …
    Arxivat a: NIAS

COL·LABORADORS