Portada > Oferta Formativa > Diplomas > Diploma de Especialista Fiscal

Diploma de Especialista Fiscal

Imprimeix la informació
sobre aquest curs

Consulta promoció per matricules

L’actual edició disposa dels crèdits adaptats a l’espai europeu: ECTS.

Els crèdits ECTS (European Credit Transfer System) són l’estàndard adoptat per totes les universitats del EEES per garantir la convergència dels diferents sistemes europeus d’educació.

Llicenciats en Dret, Llicenciats en Ciències Econòmiques i Empresarials, Professors Mercantils, Llicenciatse en Ciències Econòmiques (Economia General), Diplomats en Ciències Empresarials, Llicenciats en ADE, Pèrits Mercantils, Accés Universitat.

De forma excepcional, s'acceptaran alumnes d'altres titulacions o sense titulació.

Es dirigeix a Llicenciats en ADE, Diplomats en Ciències Empresarials, Llicemciats en Dret, en general economistes i assessors fiscals tributaris així com a personal d'assessories i en general als professionals que es dediquen a aquesta activitat i busquen en el Màster una resposta a les dificultats que els sorgeixen en l'exercici diari de la seva professió.

 • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
 • Impost sobre Societats.
 • Impost sobre el Valor Afegit.
 • Comptabilitat dels Impostos.

Els estudiants que superin aquest itinerari s'evitaràn les matèries teòriques per l'accés al ROAC segons es detalla en l'apartat anterior.

TOTAL CRÈDITS: 20 crèdits ECTS

 • 2100 € (consulta forma de pagament ajornada sense interessos)
 • 20 crèdits ECTS
 • 4 mesos
 • Curs a distancia - E-learning
 • Forma de pagament: 300 euros inicials i la resta amb rebuts domiciliats sense interessos.
  Pagament al comptat 1990 €.
 • Curs subvencionat: Consulta la teva bonificació.

És obligatori emplenar els camps marcats amb un asterisc (*).

Informació del curs *
Nom i cognoms *
Població *
Mòbil de contacte *
Correu electrònic *
Comentaris *

NOTÍCIES

> Veure totes les notícies
 1. 13/07/2015
  Aquesta Norma Internacional d'Auditoria (NIA) tracta de la responsabilitat que té l'auditor en relació amb els saldos d'obertura en un encàrrec inicial d'auditoria. A més dels imports que figuren en …
  Arxivat a: NIAS

COL·LABORADORS