Portada > Oferta Formativa > Diplomas > Curs de preparació de l'examen pràctic del ROAC a distancia

Curs de preparació de l'examen pràctic del ROAC a distancia

Imprimeix la informació
sobre aquest curs

El curs s'organitza segons el calendari en el que s'estableixen els terminis d'enviament dels exercicis proposats en cada capitol. Seguint la temporalització proposada s'evaluen els exercicis i s'envien les splucions per part del professor.

S'assignarà un tutor que respondrà a totes les preguntes o dubtes que puguin sorgir durant el master mitjançant e-mail.

El material es troba en el Campus virtual en format: PDF, Word i Excel.

Per accedir al Campus virtual es facilitarà un usuari i password.

 

Diploma

Diploma de la Fundación Aulalearning

 • Planificació i Control Intern
 • Càlcul de la Importancia Relativa
 • Metodologia de l'auditoria per àrees
 • Anàlisi i desenvolupament pràctic dels programes de treball per àrees Aplicant el nou PGC.
 • Inmobilitzat Material
 • Inmobilitzat Inmaterial
 • Inmobilitzat financer
 • Existencies
 • Vendes, deutors i comptes a cobrar
 • Compres i gastos i exigible
 • Personal
 • Tresoreria, préstecs i crèdits
 • Recursos propis
 • Provisions contingencies i fets posteriors
 • Ajustos per periodificació
 • Auditoria fiscal
 • Tècniques de mostreig aplicades a l'auditoria
 • Informes especials
 • Informes d'auditoria


Es desenvoluparà el programa complet d'una auditoria desde el seu inici en la planificacií fins el final, amb l'elaboració de l'informe i la comprovació dels fets posteriors. tot això amb la resolució de nombroso supòsits pràctics.

Material

El material docent necessari estarà publicat al Campus virtual. S'utilitzarà principalment el següent:

 • Resolucions i Normes Tècniques de la ICAC
 • Guies d'auditoria
 • Programes de treball.
 • Supòsits pràctics

Anàlisi d'exàmens d'anteriors convocatories

 • 550 € (consulta forma de pagament ajornada sense interessos)
 • Curs a distancia - E-learning

És obligatori emplenar els camps marcats amb un asterisc (*).

Informació del curs *
Nom i cognoms *
Població *
Mòbil de contacte *
Correu electrònic *
Comentaris *

NOTÍCIES

> Veure totes les notícies
 1. 13/07/2015
  Aquesta Norma Internacional d'Auditoria (NIA) tracta de la responsabilitat que té l'auditor en relació amb els saldos d'obertura en un encàrrec inicial d'auditoria. A més dels imports que figuren en …
  Arxivat a: NIAS

COL·LABORADORS