Portada > Oferta Formativa > Diplomas > Curs d'Expert en Impost de Societats

Curs d'Expert en Impost de Societats

Imprimeix la informació
sobre aquest curs

Consulta promoció per matricules

L'actual edició disposa dels crèdits adaptats a l'espai europeu: ECTS.

Els crèdits ECTS (European Credit Transfer System) són l'estàndard adoptat per totes les universitats del EEES per garantir la convergència dels diferents sistemes europeus d'educació.

 

INSCRIU-TE FENT CLIC AQUI

Que l'alumne adquireixi els coneixements teòrics i pràctics i els procediments tècnics necessaris per exercir en l'àmbit de l'assessoria fiscal, com expert del Impost de Societats.

Dirigit a llicenciats en ADE, diplomats en Ciències Empresarials, llicenciats en Dret i en general, a economistes i assessors fiscals tributaris, així com a personal d'assessories i a professionals que es dediquen a aquesta activitat i busquen una resposta a les dificultats que els sorgeixen en l'exercici diari de la seva professió.

Està dissenyat per facilitar el seu seguiment mitjançant l’ús de les noves tecnologies en e-learning als alumnes que estan desenvolupant una activitat professional.

 • El curs s’organitza segons el calendari en el que s’estableixen uns terminis per l’enviament dels exercicis proposats en cada capítol. Seguint la temporalització, s’avaluen els exercicis i s’envien les soluciones per part del professor.
 • S’assignarà un tutor que respondrà totes les preguntes o dubtes que puguin sorgir durant el màster mitjançant el e-mail.
 • El material es troba integrament en el Campus Virtual en format PDF, Word i Excel. Per accedir al Campus Virtual es facilitarà un Usuari i Password.
 • El curs consta d’una part teòrica, una part pràctica solucionada i una proposta d’exercici pràctic a resoldre i enviar per avaluar.
 • Normativa Impost Societats (introducció)
 • Àrea del immobilitzat material, intangible i inversions immobiliàries.
 • Àrea d’existències.
 • Àrea d’instruments financers.
 • Àrea d’inversions en el patrimoni d’empreses del grup, multigrup i associades.
 • Àrea de provisions.
 • Àrea de despeses.
 • Àrea d’ingressos.
 • Regles de valoració
 • Bonificacions
 • Deduccions per incentivar la realització de determinades activitats.
 • Empreses de dimensió reduïda.
 • 425 € (consulta forma de pagament ajornada sense interessos)
 • 4 crèdits ECTS
 • 2 mesos
 • Curs a distancia - E-learning
 • Forma de pagament: 150 euros inicials i la resta amb rebuts domiciliats sense interessos.
  Pagament al comptat 380 €.
 • Curs subvencionat: Consulta la teva bonificació

És obligatori emplenar els camps marcats amb un asterisc (*).

Informació del curs *
Nom i cognoms *
Població *
Mòbil de contacte *
Correu electrònic *
Comentaris *

NOTÍCIES

> Veure totes les notícies
 1. 13/07/2015
  Aquesta Norma Internacional d'Auditoria (NIA) tracta de la responsabilitat que té l'auditor en relació amb els saldos d'obertura en un encàrrec inicial d'auditoria. A més dels imports que figuren en …
  Arxivat a: NIAS

COL·LABORADORS