Portada > Oferta Formativa > Diplomas > Curs d'Especialització en Prevenció del Blanqueig de Capitals

Curs d'Especialització en Prevenció del Blanqueig de Capitals

Imprimeix la informació
sobre aquest curs

Consulta promoció per matricules

L'actual edició disposa dels crèdits adaptats a l'espai Europeu: ECTS.

Els crèdits ECTS (European Credit Transfer System) són l'estàndard adoptat per totes les universitats del EEES per garantir la convergència dels diferents sistemes europeos d'educació.

 

INSCRIU-TE  AQUÍ

 • Realitzar les activitats pròpies dels subjectes obligats en el compliment de la normativa que és aplicable en quan a la PBC-FT.
 • Aplicar les normes contingudes en la LPBC-FT i en el seu desenvolupament reglamentari.
 • Implementar procediments i programes de compliment.
 • Emetre els informes d’auditoria obligatoris per un expert extern segons la normativa vigent.

El Curs d’Extensió Universitària d’Expert en Prevenció del Blanqueig de Capitals es dirigeix a professionals els quals la seva activitat estigui relacionada amb l’àmbit de la PBC-FT, amb l’objectiu del compliment de la formació necessària que els faci persones idònies pel desenvolupament de la funció d’expert extern per la realització de l’examen extern previst en l’article 28 de la Llei 10/2010, del 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, i també per tots aquells que estiguin interessats o pretenguin iniciar-se en la matèria.

 Està dissenyat per facilitar el seu seguiment mitjançant l’ús de les noves tecnologies en e-learning als alumnes que estan desenvolupant una activitat professional, 

Aquest tipus de formació ofereix una gran flexibilitat en quan a horaris i el lloc de seguir el curs.

 • Marc general en la prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.
 • Normativa. Organitzacions i estàndards internacionals.
 • Enfocament basat en el risc. Operacions sospitoses.
 • Mesures preventives. Obligacions d’informació.
 • Control intern. El manual de procediments.
 • Mitjans de pagament, organització institucional i règim sancionador.
 • Responsabilitats i perspectiva penal. El delicte fiscal.
 • L’informe de l’expert extern segons la normativa vigent.
 • 850 € (consulta forma de pagament ajornada sense interessos)
 • 18 crèdits ECTS
 • 3 mesos
 • Curs a distancia - E-learning
 • Forma de pagament: 250 euros inicials i la resta amb rebuts domiciliats sense interessos.
  Pagament al comptat 800 €.
 • Curs subvencionat: Consulta la teva bonificació.

És obligatori emplenar els camps marcats amb un asterisc (*).

Informació del curs *
Nom i cognoms *
Població *
Mòbil de contacte *
Correu electrònic *
Comentaris *

NOTÍCIES

> Veure totes les notícies
 1. 13/07/2015
  Aquesta Norma Internacional d'Auditoria (NIA) tracta de la responsabilitat que té l'auditor en relació amb els saldos d'obertura en un encàrrec inicial d'auditoria. A més dels imports que figuren en …
  Arxivat a: NIAS

COL·LABORADORS