Portada > Notícies

Notícies

 1. No s'ha trobat cap ítem.
 1. No s'ha trobat cap ítem.
 1. 30/08/2014
  Sobre el tractament contable d'una pòlissa de crèdit i un descobert en compte corrent.
  Arxivat a: Auditoría
 1. 13/07/2015
  Aquesta Norma Internacional d'Auditoria (NIA) tracta de la responsabilitat que té l'auditor en relació amb els saldos d'obertura en un encàrrec inicial d'auditoria. A més dels imports que figuren en …
  Arxivat a: NIAS
 2. 18/05/2015
  La NIA 450 regula la normativa sobre la responsabilitat de l'auditor , d'avaluar l'efecte de les incorreccions identificades en l'auditoria i , si escau , de les incorreccions no corregides en els …
  Arxivat a: NIAS
 3. 11/05/2015
  La NIA 402 regula la normativa sobre la responsabilitat de l'auditor , de l'entitat usuària d'obtenir evidència d'auditoria suficient i adequada quan l'entitat usuària utilitza els serveis d'una o mé…
  Arxivat a: NIAS
 4. 23/02/2015
  La NIA 210, analitza les responsabilitats que té l'auditor en acordar els termes de l'encàrrec d'auditoria amb la direcció i, quan escaigui, amb els responsables del govern de l'entitat.
  Arxivat a: NIAS
 5. 15/02/2015
  La NIA 220 tracta de les responsabilitats globals que té l'auditor independent quan realitza una auditoria d'estats financers de conformitat amb les NIA . En particular , estableix els objectius …
  Arxivat a: NIAS

COL·LABORADORS