Portada > Mòdul Notícies > NIA 510 - ENCÀRRECS INICIALS D'AUDITORIA - SALDOS D'OBERTURA

Notícies

13/07/2015

Aquesta Norma Internacional d'Auditoria (NIA) tracta de la responsabilitat que té l'auditor en relació amb els saldos d'obertura en un encàrrec inicial d'auditoria. A més dels imports que figuren en els estats financers, els saldos d'obertura inclouen qüestions l'existència a l'inici del període ha de ser revelada, com ara contingències i compromisos. Quan els estats financers contenen informació financera comparativa, també són aplicables els requeriments i les orientacions de la NIA 710.1La NIA 3002 inclou requeriments i orientacions addicionals sobre les activitats prèvies al començament d'una auditoria inicial.

 

Objectiu:

Per a la realització d'un encàrrec inicial d'auditoria, l'objectiu de l'auditor, pel que fa als saldos d'obertura, consisteix a obtenir evidència d'auditoria suficient i adequada sobre si:

• els saldos d'obertura contenen incorreccions que puguin afectar de forma material als estats financers del període actual; i

• s'han aplicat de manera uniforme en els estats financers del període actual les polítiques comptables adequades reflectides en els saldos d'obertura, o si els canvis en elles s'han registrat, presentat i revelat adequadament de conformitat amb el marc d'informació financera aplicable.

Arxius adjunts

Arxivat a: NIAS

COL·LABORADORS