Portada > Mòdul Notícies > NIA -ES 210. Acords dels termes de l'encàrrec d'auditoria .

Notícies

23/02/2015

La NIA 210, analitza les responsabilitats que té l'auditor en acordar els termes de l'encàrrec d'auditoria amb la direcció i, quan escaigui, amb els responsables del govern de l'entitat.

L'auditor té com a objectiu acceptar o continuar amb un encàrrec d'auditoria només quan s'hagi acordat la premissa sobre la qual l'auditoria es realitzarà mitjançant:

(A) la determinació de si concorren les condicions prèvies a una auditoria; i
(B) la confirmació que hi ha una comprensió comuna per part de l'auditor i de la direcció i, quan escaigui, dels responsables del govern de l'entitat sobre els termes de l'encàrrec d'auditoria.

Requeriments:

    Compliment condicions prèvies a l'auditoria: s'ha de determinar si la informació financera que es prepara és acceptable. Obtenir la conformitat de la direcció i dels responsables del govern. Llegir la normativa en cas de limitacions a l'abast de l'auditoria imposades abans de l'acceptació de l'encàrrec d'auditoria.
    Acord dels termes de l'encàrrec d'auditoria: en el contingut de la carta d'encàrrec s'ha de considerar el que estableix la NIA 210 ap.9-12 (exemple de la carta a l'annex 1 de la NIA).
    Auditories recurrents: l'auditor valorarà si es necessita la revisió dels termes d'encàrrec i si cal recordar a l'entitat.
    Modificació dels termes de l'encàrrec d'auditoria: la modificació dels termes del encàrrecs només es poden modificar en cas que hi hagi una justificació raonable.

Arxius adjunts

Arxivat a: NIAS

COL·LABORADORS